Medisch Spectrum Twente

Het multidisciplinaire team van de poepgoedpoli in het Medisch Spectrum Twente is speciaal bedoeld voor kinderen met verstoppingsklachten en/ of ongewilde ontlasting verliezen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar. Het multidisciplinaire team bestaat uit een: kindergastro-enteroloog, kinderarts, kinder-psycholoog, verpleegkundig specialist, 2 pedagogisch medewerkers en zo nodig een kinderbekkenbodemfysiotherapeute.

Kinderen met al langer bestaande ontlasting problemen kunnen worden verwezen naar de poepgoedpoli door bijvoorbeeld huisartsen, GGD-artsen en kinderartsen voor diagnostiek en behandeling.

Na verwijzing zal tijdens het 1e consult een uitgebreide anamnese en lichamelijk onderzoek uitgevoerd worden door de verpleegkundig specialist. Zij zal samen met u en uw kind bespreken welke behandeling het beste zal werken, de poepgoedpoli of een andere behandeling. Blijkt de poepgoedpoli de juiste plek dan gaan de pedagogisch medewerkers u en uw kind binnen een aantal consulten gedurende een half jaar tijd helpen, ondersteunt door de verpleegkundig specialist. Tijdens dit traject vindt er regelmatig overleg plaats met de kindergastro-enteroloog/ kinderarts en de klinisch psycholoog om de behandeling tijdig aan te passen mocht dit nodig blijken te zijn. Op deze wijze proberen wij u en uw kind zo goed mogelijk te helpen in het onder controle krijgen van de ontlastingsproblematiek.

Heeft uw kind al langer dan 2 maanden last van moeilijke stoelgang of onvrijwillige verliezen vraag dan uw huisarts om een verwijzing naar de poepgoedpoli. Voor meer informatie kijkt u ook eens op de website van ons ziekenhuis, poepgoedpoli.

Doelgroep: Kinderen in de leeftijd van 4-18 jaar met obstipatie en/ of ongewilde ontlasting verliezen.
Arts: Dr. T. Hummel, kindergastroenteroloog; Drs. F. Oversteegen, kinderarts; Dr. A. Smeets, kinderpsycholoog; A. van der Kolk, verpleegkundig specialist, W. Rumnit-Teunissen en H. Heinen-Wilens, pedagogisch medewerkers; G. Eshuis, kinderbekkenbodemfysiotherapeute.
Website: www.mst.nl
Telefoon: (053) 4872310

Amphia Ziekenhuis Breda

Het multidisciplinaire team van de poeppoli  (onderdeel van het Amphia bekkenbodemcentrum ABC kinderpoli) in het Amphia ziekenhuis Breda is speciaal bedoeld voor kinderen met verstoppingsklachten en ontlasting verlies in de leeftijd van 4 tot 18 jaar. Het multidisciplinaire team bestaat uit een: kinderMDL-arts (maag-darm-lever), kinderarts, medisch psycholoog, 3 kindercontinentietherapeuten, 1 pedagogisch hulpverlener en twee kinderbekkenfysiotherapeuten.

Kinderen met al langer bestaande ontlasting problemen kunnen worden verwezen naar de ABCpoli door bijvoorbeeld huisartsen, GGD-artsen en kinderartsen voor diagnostiek en behandeling (zn met darmpassage onderzoek).

Na verwijzing zal tijdens het 1e consult een uitgebreide anamnese en lichamelijk onderzoek uitgevoerd worden door een continentie therapeut en een kinderarts. Zij zullen samen met u en uw kind bespreken welke behandeling het beste zal werken, de ABC-poli of een andere behandeling.  Blijkt de ABC-poli de juiste plek dan gaan kindercontinentietherapeuten u en uw kind binnen een aantal consulten gedurende een half jaar tijd begeleiden. Via thuiszorg zal ook een deel van de behandeling in de thuissetting kunnen plaatsvinden. Tijdens dit traject vindt er regelmatig overleg plaats met de kindergastro-enteroloog/ kinderarts en de medisch psycholoog om de behandeling tijdig aan te passen mocht dit nodig blijken te zijn. Op deze wijze proberen wij u en uw kind zo goed mogelijk te helpen in het onder controle krijgen van de ontlastingsproblematiek.

Heeft uw kind al langer dan 2 maanden last van moeilijke stoelgang en ontlastingsverlies vraag dan uw huisarts om een verwijzing naar de ABCpoli. Voor meer informatie kijkt u ook eens op de website van ons ziekenhuis, ABCpoli.

Doelgroep: Kinderen in de leeftijd van 4-18 jaar met obstipatie en/ of ongewilde ontlasting verliezen.
Arts: dr. H.M. van Wering, kindergastroenteroloog; Drs. S. de Pont, kinderarts; Drs. L. Brabers, medisch psycholoog; C. Dietvorst, pedagogisch hulpverlener en continentie therapeut; Y. Roselle en V. Frencken, continentie therapeuten en kinderverpleegkundigen; C Legius en A. Rietveld, kinderbekkenfysiotherapeuten .
Website: www.amphia.nl.
Email adres: polikindergeneeskunde@amphia.nl
Telefoon: (076) 5951012

Website thuiszorg: www.kinderthuiszorg.nl

Academisch Medisch Centrum – Emma Kinderziekenhuis

De poeppoli binnen het Emma Kinderziekenhuis AMC biedt onderzoek en behandeling van maag-darmziektes, zoals buikpijn, moeilijke stoelgang en het onvrijwillig verliezen van ontlasting.  Ongeveer drie procent van alle kinderen in Nederland heeft last van klachten die samenhangen met een verstoorde motoriek van de darm. Op de poeppoli van het Emma Kinderziekenhuis (EKZ) worden al meer dan twintig jaar kinderen behandeld voor onder andere obstipatie of fecale incontinentie.  Bij veel van deze problemen is er geen speciale oorzaak aan te wijzen en gaan de klachten na verloop van tijd weer over.

Wanneer de verstopping of het onvrijwillig verliezen van ontlasting langer dan twee maanden aanhoudt is het verstandig een huisarts te raadplegen. Heeft uw kind een doorverwijzing gekregen naar de poeppoli? Dan kunt u op onderstaande website meer informatie vinden over het maken van een afspraak en het bezoek aan het AMC.

Doelgroep: Kinderen met obstipatie of fecale incontinentie
Arts: Prof. dr. M. A. Benninga , drs. M.J. Smits, drs. J.M.T.M. Rutten, drs. S. Wessel en drs. D.R. Hoekman
Website: www.poeppoli.nl
Telefoon: (020) – 566 3386

Erasmus MC – Sophia kinderziekenhuis

De colorectale groep van de afdeling kinderchirurgie legt zich toe op de behandeling van aangeboren anatomische afwijkingen van de dikke darm en de anus. Bij een pasgeborene kan er sprake zijn van een niet goed aangelegde anus (anorectale malformatie). Hierdoor kan de baby de ontlasting niet goed kwijt. Het is dan nodig een operatieve correctie te verrichten. Afhankelijk van het type afwijking en bijkomende aangeboren afwijkingen zoals ruggenmerg en wervel afwijkingen, is er een kans op (in)continentie en / of verstopping.

Bij de ziekte van Hirschsprung zijn de zenuwcellen in de darmwand niet aangelegd. Dit leidt tot verstopping en ontsteking van de darm. Wij zijn gespecialiseerd in het vaststellen en behandelen van de ziekte van Hirschsprung. Ook na een operatie kunnen de kinderen hulp nodig hebben en de kinderen blijven onder controle.

Voor de begeleiding van kinderen met een aangeboren afwijking van de dikke darm en anus is er een speciaal team nodig. Het team van het Sophia kinderziekenhuis bestaat uit kinderchirurgen, kinderartsen, kinderurologen, kindergynaecoloog, erfelijkheidsartsen, verpleegkundig specialisten, bekkenbodemtherapeuten en psycholoog en begeleidt kinderen (en hun ouders) met een anorectale malformatie of de ziekte van Hirschsprung.

Doelgroep: Kinderen met aangeboren anatomische afwijkingen van de dikke darm en anus
Arts: dr. C.E.J. Sloots, Mevr. C.J.H.M. Meeussen, kinderchirurgen ; Mevr. Dr. M. Spoel,, Mevr. Dr. H. IJsselstein, Mevr. Dr. S.J. Gischler, kinderartsen, Mevr. H.E.J. Schillings, Wond, incontinentie en stomaverpleegkundige; Mevr. K.M.H. Davies-Wijers, Mevr. I.K. Schokker-van Linschoten, Verpleegkundig specialisten; Mevr. B. Vriend, Kinderbekkenbodemtherapeut; Mevr. P. Honig-Mazer, psycholoog
Website: www.erasmusmc.nl/kinderheelkunde
Telefoon: (010) – 7036240

Maasstad Ziekenhuis – Poeppoli Rotterdam

De Poeppoli Rotterdam bestaat uit een multidisciplinair behandelingsteam dat zich richt op de behandeling van kinderen met ernstige ontlastingsproblemen (obstipatie en/of fecesincontinentie). Het team van de Poeppoli Rotterdam in het Maasstad Ziekenhuis bestaat uit: 2 kinderartsen, 2 orthopedagogen, een continentie-verpleegkundige, 2 MDL verpleegkundigen en een verpleegkundig specialist. Kinderen met al langer bestaande ontlastingsproblemen worden via huisartsen, jeugdartsen, psychologen, psychiaters en via andere kinderafdelingen in de regio Rotterdam (waaronder het Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis) verwezen voor diagnostiek en behandeling.

De Poeppoli Rotterdam ziet per jaar ongeveer 450 nieuwe patiënten.  De eerste stap in de behandeling bestaat uit een intake bij de kinderarts, in combinatie met een consult bij de continentie-verpleegkundige of bij een van de twee orthopedagogen. Op de Poeppoli Rotterdam is veel expertise opgebouwd op het gebied van de behandeling van kinderen met ontlastingsproblemen en gedragsproblemen.

Wilt u een afspraak op de Poeppoli Rotterdam?
Stuur een e-mail naar de coördinator: Mevr. I. Olivier via: poeppoli@maasstadziekenhuis.nl.

Bent u zelf hulpverlener, en wilt u uw patiënt naar ons verwijzen?
Neem contact op met dr. M Groeneweg, kinderarts MDL Maasstad Ziekenhuis (medisch hoofd Poeppoli Rotterdam), of met drs. J.M. Boes, kinderarts Maasstad Ziekenhuis.

Doelgroep: Kinderen met obstipatie en/of fecesincontinentie
Arts: Dr. M Groeneweg en drs. JM Boes
Website: www.maasstadziekenhuis.nl/Deelspecialismen_kindergeneeskunde/Poeppoli_Rotterdam Telefoon: Polikliniek Kindergeneeskunde: 010-291 2290 / Secretariaat Kindergeneeskunde: 010-291 3420

Deventer Ziekenhuis

Binnen het Deventer Ziekenhuis worden kinderen worden op de polikliniek kindergeneeskunde behandeld voor obstipatie en incontinentie van ontlasting. Dit gebeurt door de kinderarts en door gespecialiseerde kinder-continentieverpleegkundigen; zo nodig in samenwerking met een kinderpsycholoog, pedagogisch medewerker, fysiotherapeut, en een medisch maatschappelijk werkster.

Doelgroep: Kinderen met fecale incontinentie en obstipatie
Arts:  dr. J. Homan-van der Veen
Website: www.dz.nl
Telefoon: (0570) 53 50 80 (maandag t/m vrijdag van 08.00-17.00 uur)