Roessingh Revalidatiecentrum

Revalidatiecentrum Roessingh is een gespecialiseerd revalidatiecentrum waar volwassenen en kinderen, met blijvende gevolgen door ziekte, aangeboren afwijking of ongeval, worden behandeld. Deze gevolgen kunnen grote invloed hebben op het zelfstandig functioneren en de kwaliteit van leven. Het doel van de revalidatiebehandeling is om met deze gevolgen zo goed mogelijk te functioneren.

Bij een aantal aandoeningen van het zenuwstelsel, zoals dwarslaesie, MS en spina bifida, is ook de darmfunctie verstoord. Dit kan leiden tot obstipatie en incontinentie van ontlasting. Dit is erg vervelend en kan naast lichamelijke ook tot grote sociale problemen leiden doordat mensen uit angst voor incontinentie de deur niet meer uit durven.

Het reguleren van deze verstoorde darmfunctie is een belangrijk aandachtspunt bij het Roessingh, zowel bij de behandeling als bij de nazorg, aangezien deze problemen ook in een later stadium kunnen optreden of terugkeren.

Bij deze behandeling zijn revalidatieartsen, continentieverpleegkundigen, een bekkenbodemtherapeut en een diëtist betrokken.

Doelgroep: Mensen met zogenoemde neurogene darm problemen waarbij obstipatie en /of incontinentie wordt veroorzaakt door een neurologische aandoening zoals bijvoorbeeld een dwarslaesie, MS, spina bifida en spier-zenuw aandoeningen (NMA).
Arts: Dr. G.J. Snoek & drs. E. Maas (dwarslaesie en volwassen spina bifida patiënten); drs. R. Jaspers Focks (MS, NMA); drs. R van Vliet & drs. E. Kottink (NMA); dr. M. Nederhand (kinderen met spina bifida)
Website: www.roessingh.nl
Telefoon: (053) – 487 56 65; ter attentie van spreekuur DEC

Adelante revalidatie

Adelante is een zorggroep met revalidatie, audiologie & communicatie, speciaal onderwijs en arbeidsreïntegratie als kernactiviteiten. Bijna 1000 gemotiveerde professionals staan bij Adelante klaar om volwassenen en kinderen te ondersteunen die kampen met de gevolgen van een ziekte, aangeboren aandoening of ongeval. Er zijn locaties in Hoensbroek, Valkenburg a/d Geul, Heerlen, Maastricht, Venlo en Blerick. Daarnaast is Adelante actief in de poliklinieken van ziekenhuizen en in ambulante begeleiding van onder andere scholen.

Bij Adelante worden volwassenen en kinderen, met blijvende gevolgen door ziekte, aangeboren afwijking of ongeval, behandeld. Deze gevolgen kunnen grote invloed hebben op het zelfstandig functioneren en de kwaliteit van leven. Het doel van de revalidatiebehandeling is om met deze gevolgen zo goed mogelijk te functioneren.

Bij een aantal aandoeningen van het zenuwstelsel, zoals dwarslaesie, MS en spina bifida, is ook de darmfunctie verstoord. Dit kan leiden tot obstipatie en incontinentie van ontlasting. Dit is erg vervelend en kan naast lichamelijke ook tot grote sociale problemen leiden doordat mensen uit angst voor incontinentie de deur niet meer uit durven.

Het reguleren van deze verstoorde darmfunctie is een belangrijk aandachtspunt bij Adelante, zowel bij de behandeling als bij de nazorg, aangezien deze problemen ook in een later stadium kunnen optreden of terugkeren.

Bij deze behandeling zijn revalidatieartsen, verpleegkundig specialisten, continentieverpleegkundigen en een diëtist betrokken.

Doelgroep: Mensen met zogenoemde neurogene darm problemen waarbij obstipatie en /of incontinentie wordt veroorzaakt door een neurologische aandoening zoals een dwarslaesie, MS, spina bifida en spier-zenuw aandoeningen (NMA).
Arts: Verpleegkundig specialist: Mevr. C. W. Overdulve Verpleegkundig Specialist, Intensieve zorg somatische aandoeningen. Specialisatie Dwarslaesie.
Website: www.adelante-zorggroep.nl
Telefoon: secretariaat dwarslaesie 045-5282301

Heliomare Revalidatie

Het bekkenrevalidatieteam is een multidisciplinair team dat specifieke kennis heeft van bekken(bodem)klachten en maakt deel uit van Heliomare revalidatie. Er worden patiënten met (complexe) bekken(bodem)klachten behandeld. Het bekkenrevalidatieteam bestaat uit bekkenfysiotherapeuten, een seksuoloog, continentieverpleegkundigen en revalidatieartsen.

Het team richt zich onder meer op patiënten met fecale incontinentie, het niet kunnen ophouden van ontlasting en op patiënten met invaliderende obstipatie, het niet goed kunnen kwijtraken van ontlasting. Ook richten zij zich op patiënten met onbegrepen pijn in het bekkenbodemgebied.

Doelgroep: Patiënten met fecale incontinentie, obstipatie en bekkenbodemproblematiek bij dwarslaesie, MS en andere neurologische aandoeningen
Arts: Dr. D. Gobets en Dr. W. Faber (revalidatieartsen)
Website: www.heliomare.nl
Telefoon: (088) -9208888

Reade Revalidatie

Bij een aantal aandoeningen van het zenuwstelsel, zoals dwarslaesie en MS, is vaak ook de darmfunctie verstoord. Dit betekent dat u de controle over de sluitspieren van de darmen in meer of mindere mate kwijt bent. Reade Revalidatie heeft een speciaal team dat zich richt op mensen die de ontlasting niet goed kunnen ophouden (fecale incontinentie) en op mensen die de ontlasting niet goed kunnen kwijtraken (invaliderende obstipatie). U zoekt samen met een revalidatiearts naar een oplossing die het best past bij uw specifieke situatie en wensen. In veel gevallen is het mogelijk om enigszins weer controle over het ontlastingspatroon te krijgen.

Doelgroep: Patiënten met incontinentie, obstipatie en andere gerelateerde problemen (darmklachten) bij dwarslaesie, MS en andere neurologische aandoeningen.
Arts: Mw. Drs. W Achterberg-Warmer en Drs C. Smit
Website: www.reade.nl
Telefoon: (020) – 607 16 07

Rijndam Revalidatie

Rijndam is specialist in complexe revalidatievraagstukken. Samen met de patiënt werken we aan een zo zelfstandig mogelijke terugkeer in de maatschappij.

Patiënten kunnen door hun ziektebeeld, zoals dwarslaesie, MS of een beroerte problemen krijgen met urine of ontlasting. Om die problemen op te lossen, beschikt Rijndam over een continentiespreekuur. Tijdens het spreekuur worden patiënten geholpen aan problemen met de ontlasting (langdurige toilettijd, problemen met de hygiëne en verzorging, incontinentie of obstipatie) en urine (incontinentie, herhaaldelijke urineweginfecties).

Doelgroep: Patiënten met incontinentie, obstipatie en andere gerelateerde problemen bij dwarslaesie, MS en andere neurologische aandoeningen
Arts: T.A.R. Sluis & D.C.M. Spijkerman (revalidatieartsen), B. Klappe & J. Tijtel (continentieverpleegkundigen), E. Ottevanger (aandachtsvelder continentiezorg)
Website: www.rijndam.nl
Telefoon: (010) – 241 24 12

HIPPER-polikliniek

Tevens heeft Rijndam een HIPPER-polikliniek (Hulp bij Ingewikkelde Poep- en Plasproblemen Expertiseteam Rijndam), waar kinderen en jongeren van vier tot achttien jaar met een lichamelijke beperking worden geholpen bij poep- en plasproblemen. Na een screening wordt bepaald of het kind kan worden behandeld binnen de HIPPER-polikliniek. In een behandeltraject gaat het multidisciplinaire team samen met kind en ouders na welke hulpmiddelen, ondersteuning, oefeningen en technieken kunnen helpen om de poep- en plasproblemen te verhelpen of te verminderen.

Doelgroep: kinderen en jongeren met een lichamelijke beperking met poep- en plasproblemen.
Website: www.rijndam.nl/hipperpolikliniek
Telefoon: 010 – 211 17 77