Groene Hart Ziekenhuis

In het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ) staat u als patiënt centraal. Door het continu bieden van kwaliteit, deskundigheid en gastvrijheid streven wij naar optimale zorg en behandeling voor iedere patiënt. Om onze bijna twintigjarige kennis en krachten op het gebied van defecatieproblematiek met andere deskundigen te delen, heeft het GHZ zch aangesloten bij het landelijk netwerk van Defecatie Expertise Centra.

Ons multidisciplinair team richt zich op patiënten met fecale incontinentie, dat wil zeggen: het niet kunnen ophouden van ontlasting en op patiënten met invaliderende obstipatie, het niet goed kunnen kwijtraken van ontlasting. Ook richten wij ons op patiënten met onbegrepen pijn in het bekkenbodemgebied. Het team dat zich bezig houdt met defaecatieproblematiek is een onderdeel van een al bijna twintig jaar bestaande uitgebreide multidisciplinaire bekkenbodemgroep bestaande uit internist/MDL-arts, chirurgen, gynaecologen, urologen, bekkenbodemtherapeuten, incontinentieverpleegkundigen, psycholoog en seksuoloog.

In het GHZ is een speciaal spreekuur ingericht bij het Bekkenbodemcentrum voor volwassenen met klachten welke te maken hebben met obstipatie en fecale incontinentie.

U kunt hiernaar worden doorverwezen via uw huisarts of een van de poliklinieken van ons ziekenhuis.

Doelgroep: Patiënten met fecale incontinentie, obstipatie en bekkenbodemproblematiek.
Arts: Dr. J.T.M. van der Heyden, internist/MDL-arts, dr. R.F. Schmitz, chirurg en dr. C.I.M. Baeten, chirurg. Specialisatie: Sacrale neuromodulatie
Website: www.ghz.nl/bekkenbodemcentrum
Telefoon: Volwassenen: (0182) 50 50 05

Bernhoven

In Bernhoven bestaat al sinds enkele jaren een goed functionerend Bekkenbodem Centrum, een afdeling waarbij in een nauwe samenwerking van gynaecologen, urologen, MDL-artsen en chirurgen mensen met problemen of aandoeningen in het bekkenbodemgebied terecht kunnen voor een behandeling op maat van hoge kwaliteit.

De chirurg stelt, na de benodigde diagnostiek, de indicatie voor een bepaalde behandeling. Dit kan variëren van medicatie, operatie, en/of zenuwmodulatie tot het spoelen van de dikke darm.

Meer informatie kunt u vinden op de website van Bernhoven.

Doelgroep: Patiënten met fecale incontinentie, obstipatie en bekkenbodemproblematiek
Arts: Dr. L. Schoonderwoerd en dr. R. Strobel
Website: www.bernhoven.nl
Telefoon: (0413) – 40 40 40

Deventer Ziekenhuis

Binnen het Deventer Ziekenhuis worden volwassenen behandeld door een maag-darm-lever chirurg en een gespecialiseerde stomaverpleegkundige. Dit gebeurt op de polikliniek heelkunde. Voor uw afspraak wordt u gevraagd een vragenlijst in te vullen. Op het spreekuur wordt met u doorgenomen welke onderzoeken nodig zijn, wat u van de behandeling kan verwachten en wat de risico’s en de eventuele alternatieven zijn.

Doelgroep: Volwassenen met fecale incontinentie en obstipatie
Arts:  Dr Bosker, Dr Talsma, Dr Eddes, dr de Noo (vrouwelijke chirurg) en dr Torrenga
Website: www.dz.nl
Telefoon: (0570) 53 50 60 (maandag t/m vrijdag van 08.00-17.00 uur)

Erasmus MC

Onderzoek en behandeling van ongewild verlies van ontlasting is een van de speerpunten van het Erasmus Medisch Centrum. De meeste patiënten die onze darm polikliniek  bezoeken met de vraag  of er een oplossing is voor hun ontlastingsincontinentie zijn vrouwen van middelbare leeftijd. Naast lichamelijk onderzoek wordt bij iedere patiënt de kringspierfunctie gemeten (anale drukmeting) en vindt echografisch onderzoek van de sluitspieren plaats.  Vervolgens worden de verschillende methoden van behandeling besproken. Ons stappenplan ziet er als volgt uit:

1: Allereerst wordt nagegaan hoe het dagelijkse stoelgangpatroon er uit ziet. Sommige patiënten hebben regelmatig dunne ontlasting en moeten meerdere keren per dag naar het toilet. Door het dieet aan te passen en zo nodig imodium (loperamide) te gebruiken kan de ontlasting dikker worden, waardoor het ongewilde verlies van ontlasting minder vaak voorkomt.

2: Als de eerste stap geen effect heeft, wordt geprobeerd met bekkenfysiotherapie de functie van de bekkenbodem en van de uitwendige kringspier te verbeteren.

3: Als de incontinentie na bekkenfysiotherapie niet vermindert, kunnen darmspoelingen uitkomst bieden, met name bij patiënten die na de stoelgang meerdere keren kleine beetjes ontlasting verliezen.

4: Als bovengenoemde behandelingen geen effect hebben, kan chirurgische behandeling overwogen worden. Allereerst wordt aan de hand van het echografische onderzoek nagegaan of de buitenste kringspier kapot is of niet.  Een defect in de buitenste sluitspier zit vrijwel altijd aan de voorzijde en is meestal het gevolg van een eerdere vaginale bevalling.  Operatief herstel heeft het meeste succes bij vrouwen die nog niet in de overgang zijn.

5: Als de kringspier herstellende operatie geen effect heeft, kan sacrale neuromodulatie nog uitkomst bieden. Dit geldt ook voor de vrouwen die niet in aanmerking komen voor zo’n herstel operatie. Behandeling van ongewild verlies van ontlasting met behulp van een pacemaker voor de bekkenbodem wordt in het Erasmus MC al vele met succes toegepast.

6: Als niets helpt, kan overwogen worden een stoma op de dikke darm aan te leggen om daarmee de kwaliteit van leven te verbeteren.

In het Erasmus MC-Sophia bevindt zich tevens een DEC voor kinderen. Klik hier voor meer informatie.

Doelgroep: Patiënten met fecale incontinentie en bekkenbodemproblematiek
Arts: WR Schouten, colorectaal chirurg; AB Steensma, gynaecoloog; MA Verhoek, stomaverpleegkundige; S ter Haar, stomaverpleegkundige
Website: www.erasmusmc.nl/bbc
Telefoon: (010) – 7032322

De Proctos Kliniek

De Proctos Kliniek is een medisch centrum gespecialiseerd in aandoeningen van anus, endeldarm en bekkenbodem. Tevens zijn wij continentie expertise centrum. Wij behandelen patiënten uit heel Nederland.

Het behandelteam bestaat uit vier gespecialiseerde chirurgen, een MDL arts, een bekkenfysiotherapeute en een continentie verpleegkundige. Allen hebben uitgebreide ervaring met bekkenbodem problematiek. De Proctos Kliniek werkt nauw samen met urogynaecologen die gevestigd zijn in hetzelfde gebouw.

In de Proctos Kliniek vinden we communicatie met de patiënt erg belangrijk en besteden we daar veel tijd aan. Tijdens het eerste bezoek heeft u een uitgebreid gesprek met de behandelend chirurg. Vervolgens verrichten wij diagnostisch onderzoek, zoals een proctoscopie, een echografie van de bekkenbodem, een echografie van de anus en/of anorectaal functie onderzoek.

De behandelend chirurg bespreekt de bevindingen met u en stelt in samenspraak met u een passend behandelplan op. Dit kan bestaan uit een niet operatieve behandeling met dieet- en leef adviezen, bekkenfysiotherapie of een operatieve behandeling. Voor patiënten met fecale incontinentie is sacrale neuromodulatie één van de mogelijkheden.

Doelgroep: patiënten met ongewild verlies van ontlasting (fecale incontinentie), obstipatie, aambeien, anale fissuren, peri-anale fistels, rectovaginale fistels, anus stenose en chronische pijn
Team:  Charlotte Deen-Molenaar, chirurg; Dr. Ingrid Han-Geurts, chirurg; Vera Rempe-Sorm, chirurg; Grietje Vander Mijnsbrugge, chirurg; Dr. Richelle Felt-Bersma, MDL-arts; Danielle van Rijn, bekkenfysiotherapeute; Carolien van der Moolen, continentieverpleegkundige; Jannette van der Heijden continentieverpleegkundige; Marjo Ramakers, arts/sexuologe; Gidia Jacobs , medisch psychologe
Website: www.proctoskliniek.nl
Telefoon: (030) 2250260

Ziekenhuis Gelderse Vallei

Ziekenhuis Gelderse Vallei is een groot algemeen ziekenhuis met een belangrijke functie in de uitgestrekte regio rondom Ede. Met spreekuurcentra in Barneveld en Veenendaal en een polikliniek in Wageningen brengen wij de zorg dicht bij mensen. Voeding en bewegen zijn de bouwstenen van onze zorg. Ziekenhuis Gelderse Vallei, voedingsziekenhuis van Nederland, biedt mensen gezondheidswinst voor hun verdere leven. Dat doen we door het leveren van medische zorg, onderzoek en innovatie. Wij geven patiënten handvatten waarmee zij zelf kunnen bouwen aan een gezonde leefstijl.

Deze zorg bieden we ook aan mensen met klachten van obstipatie, ongewild verlies van ontlasting (fecale incontinentie) of andere bekkenbodemklachten. Om onze expertise met andere deskundigen te delen, heeft Ziekenhuis Gelderse Vallei zich aangesloten bij het landelijk netwerk van Defecatie Expertise Centra.

Binnen Ziekenhuis Gelderse Vallei werken Maag-Darm-Leverartsen (MDL-artsen), chirurgen, bekkenfysiotherapeuten, een  physician assistant (MDL) en verpleegkundig consulenten (continentie/stomazorg) nauw samen. Uw huisarts of medisch specialist kan u doorverwijzen naar dit multidisciplinaire team. Tijdens de eerste afspraak bespreekt u met de arts of physician assistant uw klachten. Indien nodig vindt daarna aanvullend onderzoek plaats. Het betrokken team van zorgverleners maakt dan in onderling overleg een passend behandelplan dat met u wordt besproken.

Doelgroep: Patiënten met fecale incontinentie en/of obstipatie
Arts: W.G.N Mares en prof. dr. B.J.M. Witteman (MDL-artsen) en dr. N.T. Van Heek en Ph.M. Kruyt (chirurgen), J. Schippers (physician assistant MDL), E. van Manen en S.I. Klok (verpleegkundig consulenten stomazorg), C. Janse de Jonge, R. Naber en C. Dronkers (bekkenfysiotherapeuten)
Website: www.geldersevallei.nl
Telefoon: 0318 – 43 53 90

Ziekenhuis Groep Twente (ZGT)

Defecatieproblematiek is een aandachtsgebied binnen ZGT. Sinds 2015 heeft ZGT op locatie Hengelo een Defecatie Expertise Centrum. Deze houdt zich bezig met het onderzoek en de behandeling van patiënten met ontlastingsproblematiek. Hieronder vallen o.a. patiënten met ongewild ontlastingsverlies, en/of met een moeizaam ontlastingspatroon. Patiënten die worden verwezen kunnen een afspraak maken bij onze defecatie polikliniek.

Binnen het Defecatie Expertise Centrum van ZGT hechten we veel waarde aan de communicatie met de patiënt. Tijdens het eerste bezoek krijgt de patiënt een uitgebreid gesprek met de verpleegkundig specialist. Tijdens dit gesprek staat persoonlijke aandacht voor de patiënt in een hoog vaandel. Hier wordt ruim de tijd voor genomen. Ook verricht de verpleegkundig specialist tijdens dit eerste bezoek lichamelijk onderzoek bij de patiënt, waarvan o.a. naar het laatste stukje van de darm (rectaal toucher). Vervolgens wordt er, indien nodig, diagnostisch onderzoek verricht.

Het behandelteam bestaat uit chirurgen, een verpleegkundig specialist op het gebied van defecatieproblematiek en stomaverpleegkundigen. We werken volgens actuele wetenschappelijke inzichten met betrekking tot mogelijke behandelingen. Ieder individueel behandelplan voor de patiënten wordt besproken in ons teamoverleg. Hier nemen ook een gynaecoloog, uroloog, psycholoog, bekkenbodemfysiotherapeut en een seksuoloog aan deel.

Sinds 2015 beschikt het Defecatie Expertise Centrum van ZGT over de behandeltechniek genaamd ‘sacrale neuromodulatie’ (SNM). Bij deze behandeling wordt gebruik gemaakt van een klein, geïmplanteerde pacemaker. Deze pacemaker geeft lichte elektrische pulsen af aan een zenuw die vlak boven het stuitbeen ligt. Dit herstelt de normale zenuwactiviteit, zodat de klachten bij ontlastingsverlies verminderen. Doordat de klachten afnemen, geeft deze behandeling een sterke verbetering van de levenskwaliteit voor veel mensen.

Tevens heeft ZGT een proctologiepolikliniek waar colorectale chirurgen en verpleegkundig specialisten werkzaam zijn. Deze polikliniek houdt zich bezig met onderzoek en behandeling van afwijkingen in het anale kanaal en de anus, zoals aambeien, fissuren en anale fistels.

Om onze expertise met andere deskundigen te delen, heeft ZGT zich aangesloten bij het landelijk netwerk van Defecatie Expertise Centra. Op deze manier willen we onze kennis verbreden, zodat we de zorg voor onze patiënten nog verder kunnen verbeteren.

Doelgroep: Patiënten met fecale incontinentie (ongewild verlies van ontlasting) en/of obstipatie en patiënten met anale klachten.
Arts: Dr. M.F. Lutke Holzik, colorectaal chirurg; Drs. A.T.P.M. Claassen, colorectaal chirurg; Mw. N. Prins-Bruinink, verpleegkundig specialist, Mw L. Rouhof, verpleegkundig specialist. Specialisaties: proctologie en defecatieproblematiek
Website: www.zgt.nl/defecatie-expertise-centrum
Telefoon: (088) 708 52 31

Catharina Ziekenhuis

Ongewild verlies van ontlasting en moeizame ontlasting kunnen in uw dagelijks leven voor veel belemmeringen zorgen. Deze klachten worden vaak veroorzaakt door veranderingen in de kringspieren, bekkenbodem of de bekkenbodemspieren. De specialisten van het Bekkenbodemcentrum in het Catharina Ziekenhuis kunnen uw probleem goed in kaart brengen en daarna gericht kijken naar een oplossing.

Bij het Bekkenbodemcentrum kunt u terecht voor een aantal bijzondere behandelingen. Zo zijn wij één van de grootste centra die ‘sacrale neuromodulatie’ kunnen aanbieden. Met deze speciale techniek kunnen we met behulp van elektrische impulsen zowel ongewenst verlies van urine als ontlasting behandelen. Voor deze behandeling is het Catharina Ziekenhuis een verwijscentrum voor ziekenhuizen uit heel Nederland.

Mensen met het zogenoemde ‘obstructed defecation syndrome’ bieden we een laparoscopische correctie (kijkoperatie) aan waarbij we de verzakking van de darm corrigeren met een ‘biological mat’ van Permacol. Met deze mat worden de nadelige effecten van een kunststof mat zoveel mogelijk voorkomen.

Het bekkenbodemteam van het Catharina Ziekenhuis is een multidisciplinair team dat samenwerkt met verschillende zorgverleners. Het team bestaat uit een chirurg, gynaecoloog, uroloog, maag-darm-leverarts, bekkenbodemfysiotherapeut, verpleegkundig specialist van de afdeling urologie en een physician assistant van de afdeling chirurgie. De leden van dit team zijn allen gespecialiseerd in het behandelen van bekkenbodemproblematiek.

In het Catharina Ziekenhuis doen we er alles aan om u de best passende oplossing te bieden.

U kunt naar het Bekkenbodemcentrum worden doorverwezen via uw huisarts, een arts van een ander ziekenhuis of via één van de poliklinieken van het Catharina Ziekenhuis.

Doelgroep: Volwassenen met incontinentie, obstipatie en bekkenbodemklachten
Arts: Drs. J.P.J.G.M. de Zoete, chirurg
Website: www.bekkenbodemcentrumbrabant.nl
Telefoon: 040 – 239 91 11

Ziekenhuis Sint Jansdal

Het Sint Jansdal ziekenhuis is een regionaal ziekenhuis dat alle basiszorg biedt. Eén van de speerpunten van ons ziekenhuis is de zorg voor volwassen patiënten met problemen op het gebied van ongewild ontlastingsverlies en moeizame ontlasting. Daarnaast is er in ons ziekenhuis bijzondere aandacht voor proctologische klachten zoals: aambeien, anale fissuren, fistels en bekkenbodemproblematiek.

Om de gewenste zorg optimaal en professioneel te kunnen verlenen, wordt er binnen ons ziekenhuis gewerkt met een bekkenbodemteam. Dit team bestaat uit een uroloog, gynaecoloog, MDL arts, chirurg, physician assistant, incontinentie-verpleegkundigen en bekkenbodemfysiotherapeuten. Daarnaast is ons ziekenhuis aangesloten bij het landelijke defecatie expertise centrum om deskundigheid te delen. Binnen ons ziekenhuis worden kinderen (0-18) behandeld op de poep- en plas poli.

Uw huisarts of medisch specialist kan u doorverwijzen. Voor ongewild ontlastingsverlies en obstipatie naar de MDL arts en voor proctologische klachten of ontlasting gerelateerde bekkenbodemproblematiek naar de chirurg en/of physician assistant. Tijdens de eerste afspraak bespreekt u met de arts of physician assistant uw klachten. Indien nodig vindt daarna aanvullend onderzoek plaats. In overleg met u wordt een passend behandelplan afgesproken.

Doelgroep: Patiënten met fecale incontinentie, obstipatie, proctologische klachten en bekkenbodemproblematiek.
Arts: M. Willems (MDL arts), M.W.A van Tilburg (chirurg), C.S Andeweg (chirurg), J.W. Foppen (physician assistant chirurgie), continentieverpleegkundigen en externe bekkenbodemfysiotherapeuten
Website: www.sintjansdal.nl
Telefoon: 0341-463911

Maasstad Ziekenhuis

Defecatie Expertise Centrum voor volwassenen met ontlastingsproblemen

Er is niet altijd een lichamelijke oorzaak voor ontlastingsproblemen. Vaak is het een functioneel probleem, of anders gezegd: een probleem zonder lichamelijke oorzaak. Dit betekent niet dat het probleem er niet is en dat het niet tot lichamelijke klachten kan leiden. Problemen met de ontlasting kan leiden tot ziekteverzuim of sociaal isolement.

In het Defecatie Expertise Centrum van het Maasstad Ziekenhuis kunt u terecht voor hoogwaardige zorg op het gebied van ontlastingsproblematiek: ontlastingsincontinentie, (chronische) obstipatie, evacuatieproblemen en prikkelbare darm.

Uw behandelteam bestaat uit medisch specialisten en verpleegkundig specialist met de specialisatie ontlastingsincontinentie, (chronische) obstipatie, evacuatieproblemen en prikkelbare darm. We werken volgens de actuele wetenschappelijke inzichten met betrekking tot mogelijke therapieën. Na anamnese en (indien nodig) aanvullend onderzoek wordt het behandelplan met u besproken.

Wij bespreken het behandelplan in het multidisciplinair overleg voor patiënten met defecatieproblematiek. Als er nog andere problemen zijn met betrekking tot de bekkenbodem bespreken wij de patiënt in het bekkenbodemoverleg, waar ook een gynaecoloog, uroloog, psycholoog, bekkenbodemfysiotherapeut en een seksuoloog aan deelnemen.

U kunt verwezen worden naar het Defecatie Expertise Centrum van het Maasstad Ziekenhuis als er sprake is van één of meer van de volgende klachten:

Ontlastingsverlies (fecale incontinentie)
Moeilijke stoelgang of verstopping (obstipatie) die niet goed reageert op medicatie
Prikkelbare Darm Syndroom
Problemen met het uitkrijgen van ontlasting (evacuatiestoornis)
Verwijzing

Uw huisarts kan u aanmelden via Zorgdomein of schrijft een verwijsbrief. U maakt zelf een afspraak voor het Defecatie Expertise Centrum via (010) 291 22 10 (polikliniek Interne Geneeskunde/Maag-, Darm- en Leverziekten).

Als u verwezen wordt door een ander ziekenhuis, moeten de uitslagen en beelden van al verrichte onderzoeken op CD, samen met de verwijsbrief, één week voor uw afspraak bij ons binnen zijn.

In het Maasstad Ziekenhuis bevindt zich tevens een DEC voor kinderen. Klik hier voor meer informatie.

Doelgroep: Volwassenen met obstipatie, evacuatieproblemen, ontlastingsverlies en prikkelbare darm.
Arts: Dr P.P.L.O. Coene, chirurg, Dr S. Ganesh, MDL arts en A.W. van Driel-Rooks, verpleegkundig specialist MDL.
Website: www.maasstadziekenhuis.nl/specialismen-afdelingen/maag-darm-en-levercentrum
Telefoon: U kunt het Defecatie Expertise Centrum van het Maasstad Ziekenhuis bereiken via (010) 291 22 10 (polikliniek Interne Geneeskunde/Maag-, Darm- en Leverziekten) of via polimdl@maasstadziekenhuis.nl.

Academisch Ziekenhuis Maastricht

De afdeling chirurgie van het academisch ziekenhuis in Maastricht heeft als een van de topics: de functionele problematiek van het ano-rectum . Er is van oudsher een goede samenwerking met andere specialismen binnen het bekkenbodemcentrum . Obstipatie en incontinentie zijn hoofdthema’s in gezondheidszorg en research. Alle op dit moment bekende behandelingen worden beheerst, van spoelingen tot alle stimulatietechnieken.

Doelgroep: Patiënten met obstipatie en incontinentie, patiënten met complicaties eerdere behandelingen, second opinions
Arts: Dr. S. Breukink en drs. J. Melenhorst
Website: www.azm.nl
Telefoon: (043) – 387 6543

Treant Zorggroep, ziekenhuislocatie Scheper & Treant Zorggroep, ziekenhuislocatie Refaja

Treant Zorggroep heeft een Defecatie Expertise Centrum (DEC) op de ziekenhuislocaties Refaja (Stadskanaal) en Scheper (Emmen). Het DEC van Treant beschikt over een speciaal team dat verantwoordelijk is voor patiënten met ontlastingsproblematiek. Hieronder vallen bijvoorbeeld ontlastingsincontinentie, (chronische) obstipatie, ontledigingsproblematiek, anale klachten en (chronische) bekkenpijn.

Het behandelteam van Treant bestaat uit medisch specialisten en gespecialiseerd verpleegkundigen. Zij werken via landelijk gestandaardiseerde richtlijnen. Het team heeft alle deskundigheid in huis en bestaat uit een maag-darm-chirurg, maag-darm-leverarts, bekkenfysiotherapeut, continentieverpleegkundige, gynaecoloog en uroloog. Hierdoor wordt alle benodigde specialistische kennis in de behandeling meegenomen. Patiënten kunnen in Stadskanaal en Emmen terecht op speciale voor deze problematiek ingerichte spreekuren. De mogelijkheden voor Hoogeveen worden nog onderzocht.

Treant Zorggroep is in 2014 ontstaan uit een fusie van het Refaja Ziekenhuis in Stadskanaal, het Scheper Ziekenhuis in Emmen en Ziekenhuis Bethesda in Hoogeveen in combinatie met 17 centra voor wonen en zorg. Bij ons kunnen de 300.000 inwoners van de regio Hoogeveen-Emmen-Stadskanaal terecht voor de best mogelijke zorg. Zorg die past bij hun zorgbehoefte en die zo nodig aansluit op vervolgzorg. Onze 260 medisch specialisten en 6.300 medewerkers zetten zich daar volledig voor in.

Doelgroep: Patiënten met obstipatie, fecale incontinentie, en/of anale fistels, patiënten met complicaties uit eerdere behandelingen en second opinions.
Arts: Dr. S.J van der Hagen (Stadskanaal), Dr. R. Schasfoort (Emmen)
Website: www.treant.nl
Telefoon: (0599) -654 514 (Stadskanaal), (0591)-691471 (Emmen)