Wat is een DEC?

In een Defecatie Expertise Centrum van een ziekenhuis of revalidatiecentrum kunt u terecht kunt voor hoogwaardige zorg op het gebied van ontlastingsincontinentie, (chronische) obstipatie, evacuatieproblematiek en (chronische) bekkenpijn.

Een Defecatie Expertise Centrum beschikt over:

  • een speciaal multidisciplinair team dat verantwoordelijk is voor patiënten met ontlastingsproblematiek
  • medisch specialisten met als aandachtsgebied ontlastingsproblematiek.
  • gespecialiseerde verpleegkundigen voor begeleiding en taken in de diagnostiek, behandeling en nazorg
  • lidmaatschap van een landelijk netwerk met als doel de zorg voor de patiënt met ontlastingsproblematiek te verbeteren.
  • gestandaardiseerde zorgpaden met een hoge graad van organisatie waardoor er op een snelle en efficiënte manier het diagnostisch en behandeltraject kan worden doorlopen.

Zoek hier een centrum