Een stoma is een niet natuurlijke uitgang van de darm in de buikwand. Een stoma wordt aangelegd als geen van de eerder genoemde technieken/ingrepen voldoende verlichting van de klachten heeft gegeven. De ontlasting wordt dan opgevangen in een zakje dat om de stoma op de huid is geplakt, en dat u zelf regelmatig leegt.