NoordWest Ziekenhuisgroep

Doelgroep: Patiënten met feces incontinentie, obstipatie en bekkenbodemproblematiek.
Arts: Dr. M.M. Meurs-Szojda, MDL-arts, Dr. M. Dunker, chirurg, C. Vergnes, gynaecoloog, Dr. A. Adriaanse, gynaecoloog, A, vd Steen-Overbeek, gynaecoloog, A. van Geel, radioloog, M. Ramler, bekkenbodem fysiotherapeut, L. Bastein, bekkenbodem fysiotherapeut, J. Bergman, continentie verpleegkundige, Carla Kliffen- Floris, continentie verpleegkundige, Lotte Erinkveld, continentie verpleegkundige, M. Boon, medisch psycholoog.
Website: www.nwz.nl
Telefoon: 072-5483324 (Alkmaar), 0223-696170 (Den Helder)

Groene Hart Ziekenhuis

Doelgroep: Patiënten met feces incontinentie, obstipatie en bekkenbodemproblematiek.
Arts: dr. C.I.M. Baeten (chirurg), dr. R.F. Schmitz (chirurg), B. Opsteeg (MDL arts),  A.M.C. Baven-Pronk (MDL arts) en M. Broere (stomaverpleegkundige).
Specialisatie: Sacrale neuromodulatie
Website: www.ghz.nl/bekkenbodemcentrum
Telefoon: (0182) 50 50 05

Bernhoven

Doelgroep: Patiënten met fecale incontinentie, obstipatie en bekkenbodemproblematiek
Arts: Drs. W. van der Meij, Dr. L. Schoonderwoerd en dr. R. Strobel
Website: www.bernhoven.nl
Telefoon: (0413) – 40 40 40

Deventer Ziekenhuis

Doelgroep: Volwassenen met fecale incontinentie en obstipatie
Arts:  Dr Bosker, Dr Talsma, Dr Eddes, dr de Noo (vrouwelijke chirurg) en dr Torrenga
Website: www.dz.nl
Telefoon: (0570) 53 50 60 (maandag t/m vrijdag van 08.00-17.00 uur)

De Proctos Kliniek

Doelgroep: patiënten met ongewild verlies van ontlasting (fecale incontinentie), obstipatie, aambeien, anale fissuren, peri-anale fistels, rectovaginale fistels, anus stenose en chronische pijn
Team:  Charlotte Molenaar, chirurg; Dr. Ingrid Han-Geurts, chirurg;  Grietje Vander Mijnsbrugge, chirurg; Martel Bos, chirurg; Ruben Veldkamp, chirurg; Cigdem Barharvand, chirurg; Evelien Roekevisch, dermatoloog; Danielle van Rijn, bekkenfysiotherapeute; Irma Martens, continentieverpleegkundige; Jannette van der Heijden continentieverpleegkundige; Gidia Jacobs , medisch psychologe
Website: www.proctoskliniek.nl
Telefoon: (030) 2250260

Ziekenhuis Gelderse Vallei

Doelgroep: Patiënten met fecale incontinentie en/of obstipatie
Arts: W.G.N Mares en prof. dr. B.J.M. Witteman (MDL-artsen) en dr. N.T. Van Heek en Ph.M. Kruyt (chirurgen), J. Schippers (physician assistant MDL), E. van Manen en S.I. Klok (verpleegkundig consulenten stomazorg), C. Janse de Jonge, R. Naber en C. Dronkers (bekkenfysiotherapeuten)
Website: www.geldersevallei.nl
Telefoon: 0318 – 43 53 90

Ziekenhuis Groep Twente (ZGT)

Doelgroep: Patiënten met fecale incontinentie (ongewild verlies van ontlasting) en/of obstipatie en patiënten met anale klachten.
Arts: Dr. M.F. Lutke Holzik, colorectaal chirurg; Drs. A.T.P.M. Claassen, colorectaal chirurg; Mw. N. Prins-Bruinink, verpleegkundig specialist, Dhr. M. Hesselink, MPA Chirurgie. Specialisaties: proctologie en defecatieproblematiek
Website: www.zgt.nl/defecatie-expertise-centrum
Telefoon: (088) 708 52 31

Catharina Ziekenhuis

Doelgroep: Volwassenen met incontinentie, obstipatie en bekkenbodemklachten
Arts: Drs. J.P.J.G.M. de Zoete, chirurg en W. Van Nuenen, physician assistant chirurgie/bekkenbodemteam
Website: www.bekkenbodemcentrumbrabant.nl
Telefoon: 040 – 239 91 11

Maasstad Ziekenhuis

Doelgroep: Volwassenen met obstipatie, evacuatieproblemen, ontlastingsverlies en prikkelbare darm.
Arts: Dr P.P.L.O. Coene, chirurg en M. van Driel – van Gameren, verpleegkundig specialist MDL.
Website: www.maasstadziekenhuis.nl/specialismen-afdelingen/maag-darm-en-levercentrum
Telefoon: U kunt het Darmzaken Expertise Centrum van het Maasstad Ziekenhuis bereiken via (010) 291 22 10 (polikliniek Interne Geneeskunde/Maag-, Darm- en Leverziekten) of via polimdl@maasstadziekenhuis.nl.

Maastricht UMC+

Doelgroep: Patiënten met obstipatie en incontinentie, patiënten met complicaties eerdere behandelingen, second opinions
Arts: Dr. S. Breukink en drs. J. Melenhorst
Website: www.mumc.nl
Telefoon: (043) – 387 6543

Treant Zorggroep, ziekenhuislocatie Scheper & Treant Zorggroep, ziekenhuislocatie Refaja

Doelgroep: Patiënten met obstipatie, fecale incontinentie, en/of anale fistels, patiënten met complicaties uit eerdere behandelingen en second opinions.
Arts: Dr. S.J van der Hagen (Stadskanaal), Dr. R. Schasfoort (Emmen)
Website: www.treant.nl
Telefoon: (0599) -654514 (Stadskanaal), (0591)-691741 (Emmen)

Diakonessenhuis Utrecht & Zeist

Doelgroep: Volwassenen met fecale incontinentie en obstipatie.

Uroloog: Dr. O. Snieders.
Gynaecoloog: Dr. F. Vernooij.
MDL-arts: Dr. S. Jeurnink.
Colorectaal Chirurgen: Dr. A. Schiphorst en Dr. A. Pronk.
Continentie Verpleegkundigen: M. Sanderse en L. Lazet.
Website: www.diakonessenhuis.nl
Telefoon: (088)-2506667 (Poli MDL), (088)-2505333 (Poli Chirurgie)