Het beoogde doel van een zorgpad is het  verlenen van patiëntgerichte, veilige en doelmatige zorg. Het geeft helderheid over welke zorgverleners u treft, welke onderzoeken kunnen plaatsvinden en wat eventuele behandelingen kunnen zijn. Het voorkomt dat men onnodig vaak naar het ziekenhuis moet komen of dat er onnodig veel tussentijdse wachttijden zijn. Het voorkomt ook dat zaken vergeten of dubbel gedaan worden.

Het netwerk van Defecatie Expertise Centra heeft een landelijk zorgpad beschreven en alle centra werken volgens deze hoge kwaliteitsstandaard.